Kontakt

Kontakt

Her booker du Sweet & Swing

Valter Tarp, tlf. 2612 1945

koncerter@sweet-swing.dk

Optagelse af nye medlemmer

Kirsten Frederiksen, tlf. 2635 2708

nyemedlemmer@sweet-swing.dk

Musikalsk ledelse

Dirigent: Anja Hansen

Pianist: Mikkel Svendsen

Bestyrelse

bestyrelse@sweet-swing.dk


Formand: Valter Tarp

formand@sweet-swing.dk


Kasserer: Ebbe W. Frederiksen

kasserer@sweet-swing.dk


Øvrige bestyrelse:

Bent Rasmussen

Lisbeth Kaltoft

Anne Marie Wilken


Birgit Hupfeldt, suppleant

Anette Bækbo, suppleant


Anette Thorning, revisor

 

PR

Kirsten H. Eriksen

Birgit Hupfeldt

pr@sweet-swing.dk

Website

Valter Tarp

webmaster@sweet-swing.dk