Organisation

Organisation

Sweet & Swing er tilknyttet Lautrupgaard Musikfabrik, som er en aftenskole under Dansk Oplysnings Forbund (DOF). For mere information, se musikfabrikken!


Korets traditionelle øvested er Lautrupgård Musik- og Kulturhus, Lautrupvej 2, Skovlunde

Lautrupgård Musik- og Kulturhus

Sweet & Swing er medlem af korsammenslutningen Kor 72 og har derigennem blandt andet mulighed for at deltage i korstævner, som Kor 72 arrangerer.


Koret ledes af en bestyrelse og af forskellige udvalg, som vælges på den årlige generalforsamling - se nærmere herom i vedtægterne!

Om optagelse i koret, se Bliv medlem!